4m 42sCzas

Głupia sytuacja, trzeba było się jak najszybciej stamtąd zabierać, nie warto ryzykować utratą zdrowia albo życia. Nie dało się zrobić tego inaczej, przymusem było po prostu stamtąd pojechać, dwie grupy spotkały się w nieodpowiednim momencie...