12m 8sCzas

Przy obecnym stanie zwierzyny drobnej udane polowanie na zające wydaje się czymś niemożliwym. A jakie ono było dla Radka? Zapraszamy na film.