6m 7sCzas

dość rzadki widok z ambony przed zachodem