12m 8sCzas

Hubertus, hubertowiny – święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno-zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada. Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona myśliwych i jeźdźców). W 1884 roku w Puszczy Nadpilickiej polował car Aleksander III i od tego czasu były organizowane polowania nazwane później Hubertusem Spalskim.